Perantisiswa KKMM GOV MY : Skim Free Tablet 2022

Perantisiswa KKMM GOV M Y: Cara Permohonan/pendaftaran/Log In Free Tablet Pelajar IPT B40 2022

PerantiSiswa Keluarga Malaysia menerusi Belanjawan 2022 adalah inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) dengan kerjasama Kementerian Kewangan (MOF) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bertujuan membantu pembelajaran secara maya atau hibrid untuk kelangsungan pendidikan ketika fasa peralihan endemik ini.

Inisiatif Kerajaan ini memastikan tiada golongan yang tercicir dalam kemajuan teknologi dan dapat beradaptasi dalam menghadapi kemunculan ekosistem digital pada masa hadapan.

Artikel lain: Bantuan Laptop Yayasan Negeri Sembilan 2022

Cara Permohonan Perantisiswa Tablet Percuma (Free) KKMM

Bagaimanakah cara membuat permohonan perantisiswa?

Perlu diingatkan bahawa permohonan PerantiSiswa ini hanya boleh dibuat menerusi laman web rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM).

Permohonan boleh dibuat menerusi laman web rasmi di https://perantisiswa.kkmm.gov.my/ mulai 15 April 2022, pukul 8.00 pagi.

Syarat Permohonan Perantisiswa Kkmm

Apakah syarat permohonan perantisiwa?

Lihat artikel di bawah:

 1. Pemberian satu (1) unit peranti adalah untuk pemohon yang memenuhi syarat-syarat umum kelayakan PerantiSiswa seperti berikut :
  • Warganegara Malaysia
  • Daripada kategori keluarga B40 iaitu pendapatan isi rumah RM4,850 dan ke bawah
  • Sedang mengikuti pengajian di peringkat Diploma, Diploma Lanjutan atau Ijazah Sarjana Muda
  • Bukan pelajar tahun akhir pada tahun 2022
  • Mengikuti pengajian secara sepenuh masa dan
  • Tidak pernah menerima bantuan peranti daripada mana-mana program di bawah Kerajaan
 2. Inisiatif ini hanya melibatkan pemberian peranti tanpa pelan data Internet.
 3. Peranti akan diberikan secara Kaedah Guna Pakai (KGP) kepada mahasiswa dan perlu diserahkan semula mengikut kaedah yang ditetapkan setelah tamat pengajian atau dalam tempoh yang ditentukan oleh Pentadbir Program.
 4. Peranti perlu dipulangkan apabila mahasiswa tersebut:
  • Menamatkan pengajian
  • Berhenti pengajian
  • Dibuang pengajian
  • Menyalahgunakan peranti yang dibekalkan sehingga mendatangkan kemudaratan atau menyalahi undang-undang negara atau
  • Melanggar apa-apa syarat yang ditentukan oleh Pentadbir Program dari semasa ke semasa.
 5. Penerima peranti perlu melaporkan kerosakan, kehilangan atau kecurian tablet tersebut melalui kaedah pelaporan yang akan ditentukan kelak untuk tindakan lanjut oleh Pentadbir Program.
 6. Pentadbir Program atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh Pentadbir Program berhak untuk mengarahkan penerima peranti untuk menyerahkan tablet tersebut untuk diperiksa pada bila-bila masa.
 7. Penerima peranti adalah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan peranti yang diterima.
 8. Penerima peranti juga perlu memastikan peranti yang diterima tidak diconteng, ditulis atau dibuat sebarang jenis perlakuan yang boleh mengakibatkan kerosakan atau kecacatan kepada peranti tersebut.
 9. Penerima peranti perlulah mematuhi peraturan/polisi keselamatan siber IPT atau agensi-agensi kerajaan yang berkuatkuasa.
 10. Peranti hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran kendiri dan tidak digunakan untuk mengakses laman sesawang yang menyalahi undang-undang negara.
 11. Penerima peranti yang melanggar apa-apa syarat atau menyebabkan sesuatu kehilangan atau kerosakan ke atas peranti disebabkan kecuaian boleh dikenakan penalti yang akan ditetapkan oleh Pentadbir Program.
 12. Penerima peranti adalah tertakluk kepada terma dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

Tarikh Permohonan

Bilakah tarikh permohonan perantisiswa?

Lihat artikel berikut: Tempoh pendaftaran dan permohonan pakej ini akan bermula pada 15 April 2022 jam 8.00 pagi di laman web rasmi

Semakan Lulus Keputusan

Bagaimana cara semakan lulus keputusan permohonan?

Rujuk artikel di bawah :

Pemakluman keputusan akan dibuat melalui e-mel kepada pemohon yang berjaya.